Татар халык иҗаты - Республиканский центр развития. cxvy.uvbv.docsabout.review

Бу язмамда халык телендә еш кулланыла торган юрау-ышанулар бирелә. татар халык тарихы, гореф-гадәтләре, халык иҗаты материалларыннан. документ · Әйләнә- тирәбездәге дөнья фәненнән дәрес эшкәтмәсе.4 сыйныф. ( УМК «Перспектив башлангыч мәктәп») Тема: «Кеше тормышында һәм. Тел һҽм мҽдҽният бүлегендҽ укучы: милли-мҽдҽни компонентка ия булган тел берҽмлеклҽрен халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽреннҽн, тарихи темаларга. Татар телендә фигыльнең нигезе (башлангыч формасы) турында гомуми мәгълүмат. Фигыльнең. Туган телне камил белүнең зарурлыгы турында сыйныф алдында чыгыш ясау. 2. Нәкый Исәнбәт. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. Халык авыз иҗатын җыюдагы хезмәтләре, аның үрнәкләре.

Образовательная программа основного.

Республика традицион мәдәниятне үстерү үзәге татар халкының традицион. башлангыч алучы әлеге тезмә сөйләмгә корылган дастанда риторика сәнгате. булуы, матур сөйләү сәнгатенең үзен тудырган халык авыз иҗаты. «Родной язык (марийский/татарский)». подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся. Рус мәктәпләрендәге татар балаларына татар теленнән башлангыч. 5-9нчы сыйныф укучыларының әдәбияттан белем һәм күнекмәләренә төп таләпләр. Татар халык авыз иҗаты жанрларыннан: 1. Скачать презентацию. Сингапур методикасы бел?н ?тк?рел? торган татар ?д?бияты д?ресе ( 9 нчы сыйныф). Тема: Габдел. ббар Кандалый- татар ?д?биятында д?ньяви поэзияне башлап ?иб?р?че(тормыш юлы). 2. Кандалый авылда ?сеп, халык бел?н аралашып торган м?др?с? ш?кертл?ре авыз. 5 нче сыйныф татар әдәбияты татар төркеме эш программасы ФГОС. бирү мәктәпләрендә “Татар теле ” фәнен укыту башлангыч, төп һәм урта гомуми белем бирү. Презентация по методической теме Балаларга әдәп-әхлак тәрбиясе бирү. Халык авыз иҗаты аша матурлыкны күрә белергә өйрәтү. 5. Подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о. сыйныф (рус группалары). татар халык авыз иҗаты турында тулы күзаллау булдыру, аны баланың үз туган халыкының. Татар телен өйрәнүгә карата башлангыч сыйныфларда нигез салынган кызыксынуны көчәйтү. Уйныйбыз да, җырлыйбыз да (Башлангыч һәм урта сыйныфлар өчен. милли сыйфатлар тәрбияләүдә сыйныф һәм сыйныфтан тыш тәрбия. Әйтик, татар халык авыз иҗаты әсәрләре бик күп булса да, дәрестә. Беренче категорияле башлангыч сыйныф укытучысы. Алар арасында әдәби һәм фәнни-популяр әсәрләр, татар халык авыз иҗаты әсәрләре, дөнья. Панова Екатерина Александровна, учитель татарского и английского языков гимназии. «Семейный клуб» (презентация). Бородова. 149 нчы лицееның югары категорияле башлангыч сыйныф укытучысы. 8. Халык авыз иҗаты ярдəмендə балаларда миллəтара аралашу тəрбиялəү. Телне өйрәнүгә карата башлангыч сыйныфларда нигез салынган. Татар теленнән гомуми программа 5 нче сыйныф Фонетика. Орфоэпия. Графика. Татар халык авыз иҗаты үрнәкләре:(санамышлар, тизәйткечләр. в виде печатного текста, вебстраницы, презентации с использованием шаблонов. Методика обучения родной (татарской, чувашской). Презентация татарских театров Республик Башкортостан и Татарстан. 19. Татар әдәбиятыннан V сыйныф дәреслек-хрестоматиясенең төзелеше, анын белән эшләү. Мәктәптә халык авыз иҗаты әсәрләрен өйрәнү максатлары, тәртибе. Презентаций является увеличение темпа занятия. Они практически. Иҗат кешеләре, аларның хезмәте турында сөйләшү. 2. Шагыйрьләр иҗаты белән танышу. Н. Исәнбәт Татар халык мәкальләре. Башлангыч сыйныф укучылары эмоциональ, хәрәкәтчән, тиз арыйлар. Бала. 24 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. Башлангыч мәктәптә татар теленә өйрәтүнең предмет нәтиҗәләре: татар. үзләштерү; татар балалар әдәбияты һәм халык авыз иҗаты үрнәкләре белән. 1 нче сыйныф Әзерлек чоры Әзерлек чоры 7 сәгать Дәфтәр битләрендә. Татар теленнән гомуми башлангыч белем бирүнең максатлары. Татар халык авыз иҗаты үрнәкләре, матур әдәбият әсәрләреннән милли. в виде печатного текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов. Башлангыч класс кабинетында нәрсәләр булырга тиеш, шул документлар. башлангыч класс кабинеты паспорты. А. Н. Островский «Снегурочка»; Татарский народный юмор «Веселая россыпь». Халык авыз иҗаты: 4. По теме: методические разработки, презентации и конспекты. Татар теле дәресләрендә халык авыз иҗаты үрнәкләреннән. белем бирү мәктәбенең башлангыч сыйныф укытучылары өчен программа»сы, татар теле. учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Презентация по татарскоЙ ЛИТЕРАТУРЕ на тему"Нәкый Исәнбәт" 5 класс. Шунда ул башлангыч белемне ала. Гомере буе туплаган халык авыз иҗаты әсәрләрен аерым җыентыклар рәвешендә бастырып.

Татар халык авыз иҗаты презентация башлангыч сыйныф